Bilgileri Kopyalamak Yasaktır . [email protected] iletişim kurun
logo

Deniz Sondajları

Deniz Sondajları

• Başta ülkemizi çevreleyen denizlerdeki kıta sahanlığı olmak üzere dünya denizlerinde, jeolojik ve jeofizik yöntemlerle tüm cansız denizel kaynakları araştırmak,
• Denizlerde ve göllerde tek ışınlı ve çok ışınlı derinlik ölçümleri ile deniz-göl derinlik haritalarını oluşturmak,
• Deniz inşaatları öncesi mühendislik çalışmaları yapmak,
• Denizlerde bilimsel ve mühendislik amaçlı yer manyetik alan ölçümleri yapmak,
• Deniz altı faylarının araştırılması ve genç tektonik yapıların belirlenmesi suretiyle depremsellik çalışmaları yapmak,
• Deniz altında mevcut ve potansiyel heyelanların araştırılması suretiyle tsunami incelemesi yapmak,
• Kıyısal sediman dinamiğini ortaya koyarak, kıyı gelişim modellemesini yapmak,
• Alınan sediman örnekleri üzerinde jeokimyasal çalışmalar yaparak, deniz kirliliği konusunda araştırma yapmak,
• Sediman örnekleri üzerinde paleoiklimsel değişimlerin nedenlerini ve sonuçlarını saptayarak, ileriye dönük iklimsel tahminlere göre, kanun yapıcılara enerji, su, balıkçılık ve tarım politikalarının belirlenmesi için veri toplamaktır.